nomenklatura celního sazebníku [Čeština]:

9700000000 80 UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI.

TŘÍDA XXI UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI.

  • 9701000000 80 : Obrazy, malby a kresby zhotovené zcela ručně, jiné než výkresy čísla|4906|a jiné než ručně malované nebo ručně zdobené řemeslné výrobky; koláže a podobné obrázky
  • 9702000000 80 : Původní rytiny, původní tisky a původní litografie
  • 9703000000 80 : Původní díla výtvarného modelářství a původní sochařská díla, z jakýchkoliv materiálů
  • 9704000000 80: Poštovní nebo kolkové známky, kolky, otisky poštovních razítek, obálky prvního dne, poštovní celiny (papíry opatřené známkami) a podobné výrobky, použité nebo nepoužité, jiné než čísla|4907
  • 9705000000 80 : Sbírky a sběratelské předměty zoologické, botanické, mineralogické, anatomické, historické, archeologické, paleontologické, etnografické nebo numismatické hodnoty
  • 9706000000 80: Starožitnosti starší sta let