nomenklatura celního sazebníku [Čeština]:

1100000000 80 MLÝNSKÉ VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULIN; PŠENIČNÝ LEPEK.

TŘÍDA II ROSTLINNÉ PRODUKTY.

  • 1101000000 80 : Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži
  • 1102000000 80 : Obilné mouky, jiné než pšeničná mouka nebo mouka ze sourži
  • 1103000000 80 : Krupice, krupička a pelety z obilovin
  • 1104000000 80 : Obilná zrna jinak zpracovaná (například loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), vyjma rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené
  • 1105000000 80 : Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor
  • 1106000000 80 : Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714|nebo z výrobků kapitoly|8
  • 1107000000 80 : Slad, též pražený
  • 1108000000 80 : Škroby; inulin
  • 1109000000 80 : Pšeničný lepek, též sušený