nomenklatura celního sazebníku [Čeština]:

7000000000 80 SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY.

TŘÍDA XIII VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY.

 • 7001000000 80 : Skleněné střepy a jiné skleněné odpady; masivní sklo v kusech
 • 7002000000 80 : Sklo ve tvaru kuliček (jiných než mikrokuliček čísla|7018), tyčí nebo trubic, neopracované
 • 7003000000 80 : Lité a válcované sklo v tabulích nebo profilované, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované
 • 7004000000 80 : Tažené a foukané sklo v tabulích, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované
 • 7005000000 80 : Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované
 • 7006000000 80 : Sklo čísel|7003, 7004|nebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak opracované, avšak nezarámované ani nespojované s jinými materiály
 • 7007000000 80 : Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla
 • 7008000000 80 : Izolační jednotky z několika skleněných tabulí
 • 7009000000 80 : Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek
 • 7010000000 80 : Demižony, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety, ampule a jiné skleněné obaly používané pro přepravu nebo k balení zboží; zavařovací sklenice; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla
 • 7011000000 80 : Skleněné pláště (včetně žárovkových baněk a baněk pro elektronky), otevřené, a jejich skleněné části a součásti, bez vnitřního vybavení, pro elektrické lampy, obrazovky (CRT) apod
 • 7013000000 80 : Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, skleněné výrobky pro vnitřní výzdobu nebo pro podobné účely (jiné než zboží čísel|7010|nebo 7018)
 • 7014000000 80 : Signální sklo a optické články ze skla (jiné než výrobky čísla|7015), opticky neopracované
 • 7015000000 80 : Hodinová nebo hodinková skla a podobná skla, skla pro korekční i nekorekční brýle, vypouklá, ohýbaná, dutá apod., opticky neopracovaná; duté skleněné koule a jejich segmenty (kulové úseče) k výrobě těchto skel
 • 7016000000 80 : Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice, obkládačky a ostatní výrobky z lisovaného skla, též s drátěnou vložkou, používané pro stavební nebo konstrukční účely; skleněné kostky a ostatní skleněné drobné zboží, též na podložce, pro mozaiky nebo podobné dekorativní účely; skleněné vitráže a podobné výrobky; pěnové sklo v blocích, tabulích, deskách, skořepinách nebo podobných tvarech
 • 7017000000 80 : Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží, též opatřené stupnicemi nebo kalibrované
 • 7018000000 80 : Skleněné perly, imitace perel, imitace drahokamů nebo polodrahokamů a podobné drobné skleněné zboží a výrobky z nich, jiné než bižuterie; skleněné oči jiné než protézní výrobky; sošky a ostatní ozdobné předměty ze skla tvarovaného na kahanu, jiné než bižuterie; skleněné mikrokuličky, jejichž průměr nepřesahuje 1|mm (balotina)
 • 7019000000 80 : Skleněná vlákna (včetně skleněné vlny) a výrobky z nich (například příze, tkaniny)
 • 7020000000 80 : Ostatní skleněné výrobky