nomenklatura celního sazebníku [Čeština]:

0300000000 80 RYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ.

TŘÍDA I ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY.

  • 0301000000 80 : Živé ryby
  • 0302000000 80 : Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla|0304
  • 0303000000 80 : Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla|0304
  • 0304000000 80 : Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené
  • 0305000000 80 : Ryby, sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání
  • 0306000000 80 : Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení korýši, též bez krunýřů, též vaření před nebo během uzení; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání
  • 0307000000 80 : Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání
  • 0308000000 80 : Vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů a měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání