nomenklatura celního sazebníku [Čeština]:

8100000000 80 OSTATNÍ OBECNÉ KOVY; CERMETY; VÝROBKY Z NICH.

TŘÍDA XV OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ.

 • 8101000000 80 : Wolfram a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu
 • 8102000000 80 : Molybden a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu
 • 8103000000 80 : Tantal a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu
 • 8104000000 80 : Hořčík a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu
 • 8105000000 80 : Kobaltový kamínek (lech) a jiné meziprodukty metalurgie kobaltu; kobalt a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu
 • 8106000000 80 : Bismut a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu
 • 8107000000 80 : Kadmium a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu
 • 8108000000 80 : Titan a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu
 • 8109000000 80 : Zirkonium a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu
 • 8110000000 80 : Antimon a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu
 • 8111000000 80 : Mangan a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu
 • 8112000000 80 : Berylium, chrom, germanium, vanad, gallium, hafnium, indium, niob, rhenium a thallium a výrobky z těchto kovů, včetně odpadu a šrotu
 • 8113000000 80 : Cermety a výrobky z nich, včetně odpadu a šrotu

 

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.