nomenklatura celního sazebníku [Čeština]:

7500000000 80 NIKL A VÝROBKY Z NĚHO.

TŘÍDA XV OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ.

  • 7501000000 80 : Niklový kamínek (lech), slinutý oxid nikelnatý a jiné meziprodukty metalurgie niklu
  • 7502000000 80 : Netvářený (surový) nikl
  • 7503000000 80 : Niklový odpad a šrot
  • 7504000000 80 : Niklový prášek a šupiny (vločky)
  • 7505000000 80 : Niklové tyče, pruty, profily a dráty
  • 7506000000 80 : Niklové desky, plechy, pásy a fólie
  • 7507000000 80 : Niklové trouby, trubky a příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena, nátrubky)
  • 7508000000 80 : Ostatní výrobky z niklu