nomenklatura celního sazebníku [Čeština]:

2700000000 80 NEROSTNÁ PALIVA, MINERÁLNÍ OLEJE A PRODUKTY JEJICH DESTILACE; ŽIVIČNÉ LÁTKY; MINERÁLNÍ VOSKY.

TŘÍDA V NEROSTNÉ PRODUKTY.

 • 2701000000 80 : Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí
 • 2702000000 80 : Hnědé uhlí, též aglomerované, kromě gagátu (černého jantaru)
 • 2703000000 80 : Rašelina (včetně rašelinového steliva), též aglomerovaná
 • 2704000000 80 : Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlí
 • 2705000000 80: Svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a podobné plyny, kromě ropných plynů a ostatních plynných uhlovodíků
 • 2706000000 80: Černouhelný, hnědouhelný nebo rašelinový dehet a jiné minerální dehty, též dehydratované nebo částečně destilované, včetně rekonstituovaných dehtů
 • 2707000000 80 : Oleje a jiné produkty destilace vysokotepelných černouhelných dehtů; podobné produkty, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek
 • 2708000000 80 : Smola a smolný koks z černouhelného dehtu nebo jiných minerálních dehtů
 • 2709000000 80 : Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové
 • 2710000000 80 : Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70|% hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje
 • 2711000000 80 : Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky
 • 2712000000 80 : Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené
 • 2713000000 80 : Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
 • 2714000000 80 : Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny
 • 2715000000 80 : Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty)
 • 2716000000 80: Elektrická energie