nomenklatura celního sazebníku [Čeština]:

5400000000 80 CHEMICKÁ NEKONEČNÁ VLÁKNA; PÁSKY A PODOBNÉ TVARY Z CHEMICKÝCH TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ.

TŘÍDA XI TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY.

  • 5401000000 80 : Šicí nitě z chemických nekonečných vláken, též upravené pro drobný prodej
  • 5402000000 80 : Nitě ze syntetických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), neupravené pro drobný prodej, včetně nití z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti nižší než 67|decitex
  • 5403000000 80 : Nitě z umělých nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), neupravené pro drobný prodej, včetně nití z|jednoho umělého nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti nižší než 67|decitex
  • 5404000000 80 : Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67|decitex nebo vyšší, a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1|mm; pásky a podobné tvary (například umělá sláma), ze syntetických textilních materiálů, o zjevné šířce nepřesahující 5|mm
  • 5405000000 80 : Nitě z jednoho umělého nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67|decitex nebo vyšší, a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1|mm; pásky a podobné tvary (například umělá sláma) z umělých textilních materiálů, o zjevné šířce nepřesahující 5|mm
  • 5406000000 80 : Nitě z chemických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), upravené pro drobný prodej
  • 5407000000 80 : Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken, včetně tkanin vyrobených z materiálů čísla|5404
  • 5408000000 80 : Tkaniny z nití z umělých nekonečných vláken, včetně tkanin vyrobených z materiálů čísla|5405