nomenklatura celního sazebníku [Čeština]:

1500000000 80 ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY.

TŘÍDA III ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY.

 • 1501000000 80 : Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla|0209|nebo 1503
 • 1502000000 80 : Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla|1503
 • 1503000000 80 : Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené
 • 1504000000 80 : Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené
 • 1505000000 80 : Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu)
 • 1506000000 80: Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
 • 1507000000 80 : Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
 • 1508000000 80 : Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
 • 1509000000 80 : Olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
 • 1510000000 80 : Ostatní oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, též rafinované, avšak chemicky neupravené, a směsi těchto olejů nebo frakcí s oleji nebo frakcemi čísla|1509
 • 1511000000 80 : Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
 • 1512000000 80 : Slunečnicový olej, světlicový olej nebo bavlníkový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
 • 1513000000 80 : Kokosový olej (olej z kopry), olej z palmových jader, babassuový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
 • 1514000000 80 : Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
 • 1515000000 80 : Ostatní stálé rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
 • 1516000000 80 : Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené
 • 1517000000 80 : Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla|1516
 • 1518000000 80 : Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle|1516; směsi nebo přípravky z nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté
 • 1520000000 80: Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy
 • 1521000000 80 : Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené
 • 1522000000 80 : Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků