nomenklatura celního sazebníku [Čeština]:

1600000000 80 PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB NEBO KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLÝCH.

TŘÍDA IV VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY.

  • 1601000000 80 : Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků
  • 1602000000 80 : Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve
  • 1603000000 80 : Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
  • 1604000000 80 : Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker
  • 1605000000 80 : Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách