nomenklatura celního sazebníku [Čeština]:

4700000000 80 BUNIČINA ZE DŘEVA NEBO Z JINÝCH CELULÓZOVÝCH VLÁKNOVIN; SBĚROVÝ PAPÍR, KARTÓN NEBO LEPENKA (ODPAD A VÝMĚT).

TŘÍDA X BUNIČINA ZE DŘEVA NEBO Z JINÝCH CELULÓZOVÝCH VLÁKNOVIN; SBĚROVÝ PAPÍR, KARTÓN NEBO LEPENKA (ODPAD A VÝMĚT); PAPÍR, KARTÓN A LEPENKA A VÝROBKY Z NICH.

  • 4701000000 80 : Mechanická dřevná buničina (dřevovina)
  • 4702000000 80: Chemická dřevná buničina, druhů pro rozpouštění
  • 4703000000 80 : Chemická dřevná buničina, natronová nebo sulfátová, jiná než druhů pro rozpouštění
  • 4704000000 80 : Chemická dřevná buničina, sulfitová, jiná než druhů pro rozpouštění
  • 4705000000 80 : Dřevná buničina získávaná kombinací mechanického a chemického rozvlákňovacího postupu
  • 4706000000 80 : Buničina z vláken získaných ze sběrového papíru, kartónu nebo lepenky (odpadu a výmětu) nebo z jiných celulózových vláknovin
  • 4707000000 80 : Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)