simulační výcvik pro výsadek slaněním, výsadek s přistáním vrtulníku, nasednutí do vrtulníku v různých polohách, vytahování a spouštění osob a materiálu palubním jeřábem, transport osob a materiálu v podvěsu a jednolanové techniky výstupů, lanové traverzy, lanovky apod. Trenažér sestává z nosné a motorické jednotky tvořené jednoramenným kolejovým jeřábem, závěsným zařízením (pantografem) a závěsným výcvikovým modulem (upravenou kabinou vyřazeného vrtulníku bez pohonné jednotky, hydrauliky řízení, přístrojového vybavení a původní elektroinstalace). Doplňkové vybavení sestává z osvětlení pro výcvik za snížené viditelnosti, světelných a zvukových imitačních prostředků a lezeckého vybavení.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA XVIII OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; HODINY A HODINKY; HUDEBNÍ NÁSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ.

9000000000 80 OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ.

9023000000 80 Nástroje, přístroje a modely určené k předváděcím účelům (například při vyučování nebo na výstavách), nevhodné pro jiné účely.

9023008000 80 Ostatní.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury. Vysvětlivky k Harmonizovanému systému popisu a číselného označování zboží k číslu 9023. Znění položky 9023 00 a podpoložky 9023 00 80 KN. Do podpoložky 9406 00 38 nelze zboží zařadit, neboť se nejedná o montovanou stavbu ve smyslu celního sazebníku.
Číslo ZISZ:
CZ07-0647-2005.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2011-12-18.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha 1.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook