z odpadů drahých kovů. Používají se k další rafinaci na čisté drahé kovy. Balení: V kovových bednách o různých rozměrech, dle celkové hmotnosti dodávky.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA XIV PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY NEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTERIE; MINCE.

7100000000 80 PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY NEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTERIE; MINCE.

7108000000 80 Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu.

7108120000 80 Ostatní netepané formy.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury 1 a 6, Poznámka 1, 4, 5 a 6 ke kapitole 71, Vysvětlivky k HS popisu a číselného označování zboží: Všeobecné vysvětlivky ke kapitole 71 a vysvětlivky k číslu 7108, Vysvětlivky ke KN k číslu 7108. Znění kódů 7108 a 7108 12 00 KN.
Číslo ZISZ:
CZ14-0108-2006.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2012-01-29.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • Pin it

 

PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY NEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY A VÝROBKY Z NICH;