pro simulační nácvik a trénink dílčích i komplexních činností padákového výsadku. Trenažér sestává z výskokové věže, dojezdové konstrukce, transportních lan, transportního vozíku, dojezdového vypínacího zařízení a padákových popruhů a postrojů. Výskoková věž - montovaná ocelová konstrukce vysoká 15 m se schody a horní plošinou. Dojezdová konstrukce - montovaná ocelová konstrukce pro upevnění dolních konců transportních lan. Transportní vozík - umožňuje bezpečné uchycení a pojezd výsadkáře po ocelovém laně mezi výskokovou věží a dojezdovou konstrukcí. Transportní lana - ocelová o síle 16 - 18 mm. Dojezdové vypínací zařízení - umožňuje zachycení vypínacího lanka, jeho vypnutí a prodloužení popruhů k volnému doskoku. Padákové popruhy a postroje - popruhy propojující transportní vozík s padákovým postrojem. Obsahují trojkroužkový systém pro vypnutí a prodloužení popruhů k volnému doskoku.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA XVIII OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; HODINY A HODINKY; HUDEBNÍ NÁSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ.

9000000000 80 OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ.

9023000000 80 Nástroje, přístroje a modely určené k předváděcím účelům (například při vyučování nebo na výstavách), nevhodné pro jiné účely.

9023008000 80 Ostatní.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury. Vysvětlivky k Harmonizovanému systému popisu a číselného označování zboží k číslu 9023. Znění položky 9023 00 a podpoložky 9023 00 80 KN. Do podpoložky 9406 00 38 KN nelze zboží zařadit, neboť se nejedná o montovanou stavbu ve smyslu celního sazebníku.
Číslo ZISZ:
CZ07-0648-2005.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2011-12-18.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha 1.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook