průmysl ke zlepšení technologických vlastností výrobků. Vzhled: jemný nehrudkující prášek, vzhledově podobný hladké mouce, smetanové barvy. Balení: papírové pytle s PE fólií.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA IV VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY.

2100000000 80 RŮZNÉ JEDLÉ PŘÍPRAVKY.

2106000000 80 Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

2106900000 80 Ostatní.
2106909800 80 Ostatní.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury (KN) 1 a 6, Vysvětlivky k Harmonizovanému systému popisu a číselného označování zboží k číslu 2106. Znění čísla 2106, položky 2106 90, podpoložky 2106 90 98.
Číslo ZISZ:
CZ17-0624-2005.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2011-11-14.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook