a elektrického pole vnitřních částí televizorů. Páska s obsahem mědi 99,9% je dodávána v rozměrech 40 x 30 x 0,07 mm, je nalepena na pryžové podložce a má na povrchu nanesenu vrstvu lepící hmoty. Před namontováním do televize se odlepí od pryžové podložky a vlepí se do TV.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA XV OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ.

7400000000 80 MĚĎ A VÝROBKY Z NÍ.

7410000000 80 Měděné fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,15|mm.

7410210000 10 Na podložce.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury. Poznámka 1a) a 1g) ke kapitole 74. Vysvětlivky k Harmonizovanému systému popisu a číselného označování zboží k číslu 7410. Znění čísla 7410 a podpoložky 7410 21 00 KN. Do podpoložky 7419 99 00 nelze zboží zařadit, neboť se jedná o fólii čísla 7410 HS.
Číslo ZISZ:
CZ07-0579-2005.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2011-12-20.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha 1.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook