11 mm se osazuje na tzv. DC Board elektronickou desku, zajišťující transformační napětí, která je určena pro montáž do televizních přijímačů. Slouží ke stínění elektrického a magnetického pole.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA XVI STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ.

8500000000 80 ELEKTRICKÉ STROJE, PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ.

8504000000 80 Elektrické transformátory, statické měniče (například usměrňovače) a induktory.

8504900000 80 Části a součásti.
8504909900 80 Ostatní.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury. Vysvětlivky k HS k číslu 8504. Znění kódů 8504, 8504 90 a 8504 90 99 KN. Do podpoložky 7326 90 98 nelze zboží zařadit, neboť se jedná o část a součást výrobku čísla 8504 celního sazebníku (DC Board).
Číslo ZISZ:
CZ07-0575-2005.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2012-01-05.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha 1.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook