nebo rozjasnění) obrazovky v televizoru CRT. Výrobek je montován do nových televizorů při výrobě. Princip činnosti: pootočením ovládacího prvku se promění napětí přicházející z transformátoru. Jezdec, který je umístěn uvnitř reostatu je posouván po odporové dráze na keramické destičce mění vystupující napětí. Pro výkon přesahující 20 W. Focus napětí: 5 kV - 12 kV. Screen napětí: 0 V - 1,5 kV.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA XVI STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ.

8500000000 80 ELEKTRICKÉ STROJE, PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ.

8533000000 80 Elektrické rezistory (včetně reostatů a potenciometrů), jiné než topné rezistory (odpory).

8533400000 80 Ostatní proměnné rezistory, včetně reostatů a potenciometrů.
8533409000 80 Ostatní.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury. Vysvětlivky k HS k číslu 8533. Znění kódů 8533, 8533 40 a 8533 40 90 KN. Do žadatelem navrhované podpoložky 8504 90 05 nelze výrobek zařadit, neboť se nejedná o část a součást výrobků uvedených v čísle 8504 celního sazebníku.
Číslo ZISZ:
CZ05-0656-2005.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2012-01-29.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha 1.

Klíčová slova členského státu:

     

    • Google+
    • Twitter
    • Facebook