a růžové barvy. Balení: výrobek je zabalen v průhledné PET lahvi, na které je nalepena barevná etiketa s popisem. Hmotnost balení je 350 g.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA IV VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY.

2100000000 80 RŮZNÉ JEDLÉ PŘÍPRAVKY.

2106000000 80 Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

2106900000 80 Ostatní.
2106909800 80 Ostatní.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
VIP 1 a 6, Vysvětlivky k HS popisu a číselného označování zboží k číslu 2106, Názor Výboru pro HS na sazební zařazení k číslu 2106 90/16. Znění kódů 2106, 2106 90, 2106 90 98 KN.
Číslo ZISZ:
CZ17-0060-2006.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2012-01-17.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook