nápoj. Vzhled: čirá hnědá kapalina. Způsob balení: PET lahve o objemu 1,5 l nebo 0,5 l opatřené barevnou etiketou a uzavřené žlutým plastovým víčkem.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA IV VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY.

2200000000 80 NÁPOJE, LIHOVINY A OCET.

2202000000 80 Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla|2009.

2202100000 80 Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury 1 a 6, Poznámka 3 ke kapitole 22, Doplňková poznámka 1 ke kapitole 22, Vysvětlivky k HS k číslu 2202, Vysvětlivky ke KN k podpoložce 2202 10 00. Znění kódů 2202, 2202 10, 2202 10 00 KN. Navrhované sazební zařazení do podpoložky 2202 90 10 není možné, neboť složky obsažené ve výrobku jsou složkami povolenými pro výrobky položky 2202 10 HS.
Číslo ZISZ:
CZ17-0116-2006.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2012-02-05.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook