hnědé granule ve tvaru kroužku o velikosti cca 1 cm. Balení: potištěný obal černo-žluté barvy, svařený na obou koncích a v podélné ose, hmotnost 3 kg, 7,5 kg, 15 kg, 23 kg. Výrobek s obsahem škrobu více než 30 % hm., bez mléčných výrobků.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA IV VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY.

2300000000 80 ZBYTKY A ODPADY Z POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; PŘIPRAVENÉ KRMIVO.

2309000000 80 Přípravky používané k výživě zvířat.

2309100000 80 Výživa pro psy nebo kočky, v balení pro drobný prodej.
2309105100 10 Obsahující více než 30|% hmotnostních škrobu.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury 1 a 6, Poznámka 1 ke kapitole 23, Doplňková poznámka 4 ke kapitole 23, Vysvětlivky k Harmonizovanému systému popisu a číselného označování zboží k číslu 2309, Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře k číslu 2309. Znění čísla 2309, položky 2309 10 a podpoložky 2309 10 51. Navrhované sazební zařazení do podpoložky 2309 10 11 je věcně nesprávné, neboť předmětný výrobek obsahuje více než 30 % hm. škrobu a neobsahuje mléčné výrobky, a proto se zařazuje do podpoložky 2309 10 51 celního sazebníku.
Číslo ZISZ:
CZ13-0599-2005.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2011-11-23.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha 1.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook