do jednoho roku. Vzhled: hnědé granule čočkovitého tvaru. Balení: potištěný obal černo-oranžové barvy, svařený na obou koncích a v podélné ose, hmotnost 400g, 2 kg, 10 kg. Výrobek s obsahem škrobu více než 10 % hm. a nejvýše 30 % hm., bez mléčných výrobků.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA IV VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY.

2300000000 80 ZBYTKY A ODPADY Z POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; PŘIPRAVENÉ KRMIVO.

2309000000 80 Přípravky používané k výživě zvířat.

2309100000 80 Výživa pro psy nebo kočky, v balení pro drobný prodej.
2309103100 10 Obsahující více než 10|% hmotnostních, avšak nejvýše 30|% hmotnostních škrobu.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury (KN) 1 a 6, Poznámka 1 ke kapitole 23, Doplňková poznámka 4 ke kapitole 23, Vysvětlivky k Harmonizovanému systému popisu a číselného označování zboží k číslu 2309, Vysvětlivky ke KN k číslu 2309. Znění čísla 2309, položky 2309 10, podpoložky 2309 10 31. Navrhované sazební zařazení do podpoložky 2309 10 11 není možné, neboť výrobek obsahuje více než 10 % hm., avšak nejvýše 30 % hm. škrobu a neobsahuje mléčné výrobky, a proto se zařazuje do podpoložky 2309 10 31 celního sazebníku.
Číslo ZISZ:
CZ17-0591-2005.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2011-11-23.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook