mikroskop. Dioda je určena k zachycení odražených elektronů a vygenerování signálu, který je následně převáděn na obraz. Dioda je uložena v pouzdře a propojena kabelem se sedmi pinovým konektorem na tištěném spoji. Pouzdro diody slouží pro připevnění k držáku finální clony v objektivu elektronového mikroskopu. Detektor je uložen v kovovém držáku, který slouží pro odkládání. Držák je umístěn v komoře elektronového mikroskopu.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA XVI STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ.

8500000000 80 ELEKTRICKÉ STROJE, PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ.

8541000000 80 Diody, tranzistory a podobná polovodičová zařízení; fotosenzitivní polovodičová zařízení, včetně fotovoltaických článků, též sestavených do modulů nebo zabudovaných do panelů; diody vyzařující světlo (LED); zamontované piezoelektrické krystaly.

8541400000 80 Fotosenzitivní polovodičová zařízení, včetně fotovoltaických článků, též sestavených do modulů nebo zabudovaných do panelů; diody vyzařující světlo (LED).
8541409000 80 Ostatní.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury. Poznámka 2a) ke třídě XVI. Všeobecné vysvětlivky k HS k číslu 8541. Znění kódů 8541, 8541 40, 8541 40 90 KN a TARIC kódu 8541 40 90 00. Do žadatelem navrhovaného TARIC kódu 9012 90 90 00 nelze výrobek zařadit, neboť k přihlédnutí k poznámce 2a) ke třídě XVI se části a součásti, které jsou zbožím zahrnutým v jakémkoliv z čísel kap. 84 nebo 85, ve všech případech zařazují do svých příslušných čísel.
Číslo ZISZ:
CZ05-0044-2006.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2012-01-03.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha 1.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook