křehké sušenky hnědožluté barvy obdélníkového tvaru o rozměrech cca 4,0 x 2,5 cm. Sušenky nejsou polévané ani plněné. Způsob balení: plastové sáčky (C/LDPE) s barevným potiskem, které jsou uloženy v papírovém kartonu po 12 ks. Hmotnost 1 balení je 175 g.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA IV VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY.

1900000000 80 PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO.

1905000000 80 Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky.

1905310000 80 Sladké sušenky.
1905319900 80 Ostatní.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla pro výklad KN 1 a 6, Doplňková poznámka 2 ke kapitole 19, Vysvětlivky k HS ke kapitole 19 a k číslu 1905, Vysvětlivky ke KN k podpoložce 1905 31 11 až 1905 31 99. Znění kódů 1905, 1905 31 a 1905 31 99 KN, Taric kódu 1905 31 99 00, Meursing kódu 1905 31 99 00 7011. Navrhované sazební zařazení do položky 1905 90 není možné, neboť obsah vody a tuku ve výrobku odpovídá znění Doplňkové poznámky 2 ke kapitole 19, celkové složení výrobku a způsob výroby vyhovuje znění Vysvětlivek k HS k položce 1905 31 a znění Vysvětlivek ke KN k podpoložce 1905 31 11 až 1905 31 99.
Číslo ZISZ:
CZ18-0036-2006.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2012-01-29.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha 1.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook