výrobku, deklarované složení a použití: Bezbarvá nízkoviskózní kapalina charakteristického zápachu dodaná v plechové nádobě o obsahu 1000 ml, uzavřená červeným plastovým uzávěrem. Jedná se o směs technického benzinu, toluenu a xylenu. Přípravek se používá jako ředidlo syntetických a asfaltových barev. Balení výrobku: Plechové obaly 700 g, 4 litry, 9 litrů, 60 litrů, 200 litrů, 1000 litrů, auto (resp. železniční) cisterny cca 36 000 (resp. 70 000) litrů.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA VI VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU NEBO PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ.

3800000000 80 RŮZNÉ CHEMICKÉ VÝROBKY.

3814000000 80 Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; připravené odstraňovače nátěrů nebo laků.

3814009000 80 Ostatní.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla pro výklad KN 1 a 6, Vysvětlivky k HS popisu a číselného označování zboží k číslu 3814, k číslu 2710, viz vyloučení c) ve vysvětlivce, a Vysvětlivky ke KN k číslu 2710, viz vyloučení ij) v bodu II) ve vysvětlivce k tomuto číslu. Znění kódů 3814, 3814 00 a 3814 00 90 KN. Odborný posudek Celně technické laboratoře (CTL) značka: PH2951V/05.
Číslo ZISZ:
CZ14-0022-2006.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2012-01-12.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha 1.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook