izolovaný, opatřený speciálním konektorem pro připojení k EKG záznamníku. Elektrody se přikládají na tělo pacienta. Barva: černá. Rozměry kabelu: délka 18" nebo 36" cca (45 - 90 cm).

Kód nomenklatury:

TŘÍDA XVIII OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; HODINY A HODINKY; HUDEBNÍ NÁSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ.

9000000000 80 OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ.

9018000000 80 Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje a nástroje a přístroje pro vyšetření zraku.

9018110000 10 Elektrodiagnostické přístroje (včetně přístrojů na funkční vyšetření nebo kontrolu fyziologických parametrů).

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla 1 a 6 pro výklad Kombinované nomenklatury. Poznámka 2b) ke třídě XVIII. Znění čísla 9018 a podpoložky 9018 11 00. Vysvětlivky k Harmonizovanému systému popisu a číselného označování zboží k číslu 9018.
Číslo ZISZ:
CZ05-0558-2005.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2011-11-24.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha 1.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook