kde v obvodu vychylování řídí běh paprsků v obrazovce tak, aby nedocházelo k distorzi obrazu (např. natahování běžícího textu). Napětí cívky: 8200 mH, max. proud 0,15 A.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA XVI STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ.

8500000000 80 ELEKTRICKÉ STROJE, PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ.

8504000000 80 Elektrické transformátory, statické měniče (například usměrňovače) a induktory.

8504500000 80 Ostatní induktory.
8504509500 80 Ostatní.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury. Vysvětlivky k HS k číslu 8504. Znění kódů 8504, 8504 50 a 8504 50 95 KN.
Číslo ZISZ:
CZ05-0627-2005.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2012-01-29.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha 1.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook