výrobků. Vzhled: jemný prášek světle žluté barvy. Balení: papírové pytle (vícevrstvé – opatření proti vlhkosti) bílé barvy s potiskem loga firmy. Hmotnost balení je 20 nebo 25 kg, dle přání zákazníka možnost alternativního balení o menší hmotnosti.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA IV VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY.

2100000000 80 RŮZNÉ JEDLÉ PŘÍPRAVKY.

2106000000 80 Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

2106900000 80 Ostatní.
2106909200 10 Ostatní.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury (KN) 1 a 6, Poznámka 1b) ke kapitole 38, Vysvětlivky k HS k číslu 2106. Znění kódů 2106, 2106 90, 2106 90 92 KN. Navrhované sazební zařazení do podpoložky 3824 90 99 není možné, neboť výrobek obsahuje složku s výživovou hodnotou a je Poznámkou 1b) ke kapitole 38 z této kapitoly vyloučen.
Číslo ZISZ:
CZ17-0003-2006.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2012-02-09.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook