polypropylenu a je určena pro čištění veškerých odpadních vod z domácností, rekreačních objektů, hotelů apod. Čistírna sestáva z vyrovnávací (přítokové) nádrže, aktivní nádrže, dosazovací nádrže, provzdušňovaného kalojemu, pískového filtru, dmychadla, víka a ovládacího zařízení (rozvaděče). Znečištěná voda je přečerpávána vzduchovým čerpadlem mezi jednotlivými nádržemi a poté vyčištěna pomocí pískového filtru. Rozměry: 1 x 1 x 2,3 m (délka x šířka x výška). Napětí: 230 V. Výkon: 60 W. Hmotnost: 250 kg. Tato ZISZ nahrazuje původní ZISZ číslo CZ 05-0266-2005.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA XVI STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ.

8400000000 80 JADERNÉ REAKTORY, KOTLE, STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI.

8421000000 80 Odstředivky, včetně odstředivých ždímaček; stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů.

8421210000 10 Stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury. Poznámka 3) ke třídě XVI. Stanovisko WCO k položce 8421.21/1. Vysvětlivky k HS k číslu 8421. Znění kódů 8421,8421 21 a 8421 21 90 KN.
Číslo ZISZ:
CZ05-0091-2006.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2012-02-09.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha 1.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook