činností (SBR) pro čištění komunálních vod. Čistírna se skládá z vyrovnávací nádrže, reaktoru (SBR), provzdušňovaného kalojemu, řídící jednotky, tří vodních čerpadel a kompresoru. Odpadní vody přitékají do vyrovnávací nádrže. Z vyrovnávací nádrže je předčištěná voda řízeně načerpávána do reaktoru SBR. Po naplnění reaktoru na max. hladinu počítač vypne čerpadlo surové vody a nastane fáze provzdušňování. Při fázi provzdušňování se současně provzdušňuje i vyrovnávací nádrž. Po ukončení provzdušňování dojde ke klidu a odsazení kalu. Pak se čerpadlem čisté vody odčerpá vyčištěná voda až po nastavenou minimální hladinu. Tím je dán pokyn k dalšímu načerpání reaktoru a cyklus se opakuje. Provoz je řízen mikropočítačem s možností dálkového řízení. Zařízení lze po instalaci osadit dřevěným nebo zděným provozním domkem, který není součástí dodávky. Tato ZISZ nahrazuje ZISZ číslo CZ 05-0267-2005.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA XVI STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ.

8400000000 80 JADERNÉ REAKTORY, KOTLE, STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI.

8421000000 80 Odstředivky, včetně odstředivých ždímaček; stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů.

8421210000 10 Stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury. Poznámka 3) ke třídě XVI. Vysvětlivky k HS k číslu 8421. Znění kódů 8421,8421 21 a 8421 21 00 KN.
Číslo ZISZ:
CZ05-0093-2006.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2012-02-09.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha 1.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook