činností (SBR) je doplněna hrubým předčištěním a kalovým hospodářstvím pro čištění komunálních odpadních vod. Čistírna se skládá z hrubého předčištění, dvojice reaktorů (SBR), dvojice provzdušňovaných kalojemů, zařízení na zahušťování kalu, čerpadel a kompresoru. Po dobu činnosti jednoho reaktoru se druhý plní. Počítač trvale vyhodnocuje rychlost plnění nádrží a řídí činnost dvojice reaktorů v závislosti na velikosti přítoku. Při malých přítocích pracuje čistírna v režimu podkapacitním, kdy se ze systému odčerpává do odtoku jen takové množství vyčištěné vody, aby nebyly překročeny nastavené maximální doby plnění reaktoru. Provoz je řízený mikropočítačem s možností dálkového ovládání. Zařízení lze po instalaci osadit dřevěným nebo zděným provozním domkem, který není součástí dodávky. Tato ZISZ nahrazuje ZISZ číslo CZ 05-0268-2005.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA XVI STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ.

8400000000 80 JADERNÉ REAKTORY, KOTLE, STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI.

8421000000 80 Odstředivky, včetně odstředivých ždímaček; stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů.

8421210000 10 Stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury. Poznámka 3) ke třídě XVI. Vysvětlivky k HS k číslu 8421. Znění kódů 8421,8421 21 a 8421 21 00 KN.
Číslo ZISZ:
CZ05-0092-2006.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2012-02-09.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha 1.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook