instantního nápoje. Vzhled: světle hnědé granule. Balení: výrobek je balen do fólie a následně do papírové krabice. Hmotnost balení je 40 kg.

Kód nomenklatury:

TŘÍDA IV VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY.

2100000000 80 RŮZNÉ JEDLÉ PŘÍPRAVKY.

2106000000 80 Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

2106900000 80 Ostatní.
2106909800 80 Ostatní.

 

Odůvodnění sazebního zařazení:
Všeobecná pravidla pro výklad KN 1 a 6, Vysvětlivky k HS popisu a číselného označování zboží k číslu 2106, Názor WCO na sazební zařazení k číslu 2106 90/16. Znění kódů 2106, 2106 90, 2106 90 98 KN.
Číslo ZISZ:
CZ14-0026-2006.
Vydávající země:
Česká republika.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2012-01-22.
Language:
ceština.
Místo vydání:
Praha.
Jméno a adresa:
Celní ředitelství Praha Washingtonova 11 113 54 Praha.

Klíčová slova členského státu:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook