nomenklatura celního sazebníku [Čeština]:

7200000000 80 ŽELEZO A OCEL.

TŘÍDA XV OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ.

 • 7201000000 10: I. ZÁKLADNÍ MATERIÁLY; VÝROBKY VE FORMĚ GRANULÍ NEBO PRÁŠKU
 • 7201000000 80 : Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách
 • 7202000000 80 : Feroslitiny
 • 7203000000 80 : Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94|% hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách
 • 7204000000 80 : Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo oceli v ingotech
 • 7205000000 80 : Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli
 • 7206000000 10: II. ŽELEZO A NELEGOVANÁ OCEL
 • 7206000000 80 : Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla|7203)
 • 7207000000 80 : Polotovary ze železa nebo nelegované oceli
 • 7208000000 80 : Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600|mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené
 • 7209000000 80 : Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600|mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené
 • 7210000000 80 : Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600|mm nebo větší, plátované, pokovené nebo potažené
 • 7211000000 80 : Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600|mm, neplátované, nepokovené ani nepotažené
 • 7212000000 80 : Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600|mm, plátované, pokovené nebo potažené
 • 7213000000 80 : Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli
 • 7214000000 80 : Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny
 • 7215000000 80 : Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli
 • 7216000000 80 : Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli
 • 7217000000 80 : Dráty ze železa nebo nelegované oceli
 • 7218000000 10: III. NEREZAVĚJÍCÍ OCEL
 • 7218000000 80 : Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z nerezavějící oceli
 • 7219000000 80 : Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600|mm nebo větší
 • 7220000000 80 : Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600|mm
 • 7221000000 80 : Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z nerezavějící oceli
 • 7222000000 80 : Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli
 • 7223000000 80 : Dráty z nerezavějící oceli
 • 7224000000 10: IV. OSTATNÍ LEGOVANÁ OCEL; DUTÉ VRTNÉ TYČE A PRUTY Z LEGOVANÉ NEBO NELEGOVANÉ OCELI
 • 7224000000 80 : Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z ostatní legované oceli
 • 7225000000 80 : Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, o šířce 600|mm nebo větší
 • 7226000000 80 : Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, o šířce menší než 600|mm
 • 7227000000 80 : Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ostatní legované oceli
 • 7228000000 80 : Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli; úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli
 • 7229000000 80 : Dráty z ostatní legované oceli